Arto Merisalo aitoja ajatuksia Artolta

Rovaniemen "markkinoilla" tapahtuu

Ei mennyt kuin vuorokausi siitä, kun kirjoitin ylipitkän blogini, jossa "vuodatin" hieman viimeisten vuosien tuntojani tapahtumista. Novan syytteet ovat olleet tiedossamme jo liki puolisen vuotta. Niissä ei siis ole sinänsä meille asianosaisille uutta. Ja syytteiden pohjana olevat pesänhoitajien velallismuistiot sekä Tuokon "erityistarkastuskertomus" ovat olleet medialla jo kesästä 2009 lukien. Sikäli asiat, jotka eilen julkaistiin ja tänään painetussa mediassa kerrottiin, ovat olleet kaikkien tiedossa jo liki kaksi vuotta. Oli helpotus, että asian käsittely vihdoin etenee ja pääsemme esittämään oman näyttömme oikeudessa pesänhoitajien yksipuolisen medialle kahden vuoden ajan syöttämän ja nyt syyttäjän sen pohjalta esittämän näkemyksen oheen.

Ja vihdoin siis myös Rovaniemen "markkinoilla" tapahtuu. Mitä, olikin ehken yllätys. Tai tavallaan oli yllätys, tavallaan ei. Käyn tässä hieman asiaa läpi ja alla oleva ehken selventää kokonaiskuvaa, jos aihe kiinnostaa.

Kun sain tänään aamulla tiedokseni valtakunnansyyttäjän ratkaisun ja tiedotteen Rovaniemen moottorikelkkatehtaan esitutkintaan ja syyteharkintaan liittyen,  pidin sittenkin valtakunnansyyttäjän ratkaisua odotettuna kun huomioidaan, että samainen syyttäjätaho eli apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske nosti syytteen myös vastaavanlaisessa asiassa kansanedustaja Ilkka Kanervaan liittyen. Tuon Kanervan jutun päätöksen jälkeen olen pitänyt melko selvänä, että Rovaniemen syyteratkaisu tulee sisältämään syytteet joillekin henkilöille. Vaikka alla olevasta poliisille aikanaan laatimastani aikajaksotetusta muistiosta Rovaniemen moottorikelkkatehdasasiaan liittyen käykin selville  roolini BRP:n Rovaniemen hankkeen neuvotteluissa ja vaiheissa, lienee (oman arvioni mukaan) suurin syy syytteeseen asettamiselleni jutussa se, että olen ollut Helsingissä marraskuun lopussa 2006 mukana tapaamisessa, jossa sovittiin Kehittyvien Maakuntien Suomi ry:n (KMS) Ari Ruotsalaiselle antamasta vaalituesta. Lisäksi Lasse Kontiola on 17.01.2007 pyytänyt Ari Ruotsalaisen vaalityölle apua ja KMS ry/Nova Kiinteistökehitys Oy ovat lupautuneet 17.368,80 euron arvosta suorittamaan Lapin Kansan ja Pohjolan Sanomien ilmoituslaskujen maksuja Ruotsalaisen kampanjaan liittyen. Muuta yhteyttä en voi itse asiassa ymmärtää.

BRP:n Rovaniemen kelkkatehdashanke on tullut Novalle tietoon Tapani Yli-Saunamäen Rovaniemen käynnin yhteydessä 20.02.2007 ja neuvottelut tehtaan rakentamiseksi BRP:lle on lähtenyt liikkeelle vasta tuon jälkeen. Tässä 20.02.2007 tapaamisessa en ole ollut mukana.

Kun vaalituet on annettu ja päätetty marraskuussa 2006 ja tammikuussa 2007 ei tuolloin tiedetty BRP:n hankkeesta mitään. Vasta 20.02.2007 tapaamisessa Yli-Saunamäki kuuli asiasta ja sittemmin kaupunginjohtaja Gardin yhdisti kaksi yksityistä yritystä neuvottelemaan asiasta.

Olen alusta lähtien pitänyt ajatusta syytteen saamisesta Rovaniemen tutkintahaarassa mahdottomana, kun huomioidaan tapahtumat aikajärjestyksessä ja roolini asiaan liittyen. Mutta kuten edellä mainitsen, Kanervaan liittyvän syyteharkinnan jälkeen ymmärsin, että lienemme Yli-Saunamäen kanssa ”tulilinjalla” tässäkin. Tärkein kysymys on, että Rovaniemen kaupunki on muuttanut kaavan itse omistamistaan tonteista ja myynyt uuden yhdistetyn tontin sitten kaavamuutoksen jälkeen kiinteistöyhtiölle, joka toteutti tehdaskiinteistön rakentamisen. Ari Ruotsalaisen roolista asioiden käsittelijänä kaupungin organisaatiossa emme tienneet tarkemmin enkä itse ole Ruotsalaisen kanssa BRP:n tonttiasioista tai hankkeesta puhunut aiemmin, kuin vasta 05.05.2008 harjannostajaistilaisuudessa. Siksi omaan järkeeni ei mahdu, missä yhteydessä ja miten olisimme Tapani Yli-Saunamäen kanssa voineet syyllistyä lahjuksen antamiseen.

Pyysin itse kesällä 2009, että poliisi, mieluiten KRP, avaisi Rovaniemen moneen kertaan eri viranomaistahoissa tutkitun jutun ja kävisi sen läpi ”tarkalla seulalla.” Näin myös on tapahtunut. Olen tyytyväinen, että tämäkin asia käsitellään oikeudessa, jotta voidaan esittää laaja näyttö ja todentaa mm. alla olevat tapahtumat todistajien kuulemisen kautta.

Olen iloinen niiden henkilöiden (Gardin, Kauppinen, Kontiola ym) puolesta, jotka saivat asiassa syyttämättäjättämispäätökset, kuten oli odotettuakin.

Asiat selviävät aikanaan oikeudessa, kuten eilisessä Uuden Suomen pitkähkössä blogissani kerroin ja sielunmaisemaani ”vuodatin.”

hyvän kesän toivotuksin

 

Arto Merisalo

 

AIKAJAKSOTUSTA CASE ROVANIEMEEN LIITTYEN

30.11.2006 Ari Ruotsalainen ja Lasse Kontiola vierailevat Helsingissä Novan toimistossa Tapani Yli-Saunamäen ja Arto Merisalon vieraana keskustelemassa KMS:n vaalituesta. Vaalitukiasia sovitaan ja Ruotsalaisen kampanjaan luvataan 10.000 euroa KMS:n tukea.  

17.01.2007 Lasse Kontiola lähettää Arto Merisalolle ja Tapani Yli-Saunamäelle sähköpostina pyynnön, että Ari Ruotsalaisen kampanjaa tuettaisiin lehtimainonnan kautta 14.762 eurolla. Asia sovitaan ja luvataan maksu niin, että Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat laskuttavat Nova Kiinteistökehitys Oy:ltä ilmoitukset ja Nova Kiinteistökehitys Oy laskuttaa ne edelleen Kehittyvien Maakuntien Suomi ry:ltä. Näin myös aikanaan tapahtuu.                          

20.02.2007 Neuvottelu Rovaniemellä kuntarahoitusmallin esittelystä ja Rovaniemen kaupungin myytävistä kiinteistöistä: paikalla Mauri Gardin, Ari Ruotsalainen, Tapani Yli-Saunamäki, Martti Anttila, Lasse Kontiola, aluejohtaja Reino Sundström sekä sijoitusjohtaja Jukka Ropponen Novasta.  Tapani Yli-Saunamäki kertonut, että tällöin ensimmäisen kerran kuultu yksityisen yrityksen BRP:n kelkkatehdashankkeesta kun Gardin neuvotteluiden lopussa kysyi Yli-Saunamäeltä Novan kiinnostusta keskustella suoraan BRP:n kanssa kelkkatehdashankkeesta (LK 29.7.2009)

12.03.2007 Kaupunginjohtaja Gardin ilmoittaa kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle kiinteistökehittäjän alustavasta kiinnostuksesta uuden moottorikelkkatehtaan rakentamisestaRovaniemelle.

20.04.2007 Kaavakartta asemakaavaluonnoksesta valmistuu Rovaniemellä koskien BRP:n itselleen kaupungilta varaamaa kaupungin omistamaa tonttia jossa aiempi kaava käsitti kaksi erillistä teollisuustonttia joiden välissä katu, jota ei oltu rakennettu. Kaupunki ja BRP ovat sopineet kaavamuutoksesta jolla "paperilla" oleva katu poistetaan ja tontit yhdistetään toisiinsa. Samoin BRP ja kaupunki ovat sopineet tontin kauppahinnan. Sama tontti olisi tullut rakentamisen osalta kyseeseen riippumatta siitä, kuka tarjouskilpailun  BRP:n tehtaan rakentamisesta voittaa. Tuotantojohtaja Rauno Ruokamo BRP:stä hoitanut ko. keskustelut kaupungin kanssa/suuntaan. Tontti on kaupungin omistuksessa kun kaavamuutos aloitetaan.

20.04.-25.05.2007 neuvottelut Novan ja BRP Finland Oy:n kesken uuden tehtaan mahdollisesta rakentamisesta, hintaneuvottelut, tarjouskilpailu muiden rakentajaehdokkaiden kanssa, suunnitteluneuvottelut yms. Neuvotteluita johtavat Novasta Esko Kaasila, arkkitehtitiimistä Veikko Gröhn sekä rakentajatiimistä Oka:n Esa Eloranta.

27.05.2007 BRP Finland Oy ja Nova julkistavat suunnitelmansa uuden kelkkatehtaan rakentamisesta.

29.05.2007 Esisopimus BRP Finland Oy:n, Rovaniemen kaupungin, Novan ja Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:n kesken allekirjoitetaan. Novan tiedotteessa todetaan mm. yhteydenoton tulleen Rovaniemen kaupungin taholta ”muutama kuukausi sitten”.

29.05.2007 Kaupungin tekninen lautakunta käsittelee hankkeeseen liittyvän kaava-asian, eli kahden kaupungin itse omistaman jo kaavoitetun teollisuustontin yhdistämisen toisiinsa ja paperilla olevan kadun poistamisen. Teknisen lautakunnan päätös on yksimielinen.

04.06.2007 Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyy yksimielisesti tontin kaupan BRP:n kaupungin kanssa aikanaan neuvottelemin ehdoin, tämän esisopimuksen ja kahden tontin yhdistämisen, eli kaavamuutoksen. Kaupunki omistaa itse kummatkin tontit.

04.06.2007 BRP Finland Oy ilmoittaa tehneensä 15 vuoden vuokrasopimuksen Novan omistaman kiinteistöosakeyhtiön kanssa uudesta tehtaasta.

20.06.2007 Rovaniemen ympäristölautakunta antaa lausuntonsa kahden yhdistettävän kaupungin omistaman tontin asemakaavamuutoksesta. Lausunto on yksimielinen.

30.07.2007 Nova pyytää BRP:n kanssa sovitulla tavalla useilta koti- ja ulkomaisilta kiinteistösijoittajilta ostotarjousta uudesta tehtaasta ja nk. logistiikkakeskukseen saneerattavista vanhoista tiloista, jotka yhdistetään uuteen tehtaaseen, yhteensä n. 21.000 m2:stä.

06.08.2007 Rovaniemen kaupunginhallitus esittää yksimielisesti valtuustolle asemakaavan muutoksen hyväksymistä, eli kahden jo kaavoitetun kaupungin omistaman teollisuustontin yhdistämistä.

27.08.2007 Kaupunginvaltuusto hyväksyy yksimielisesti kahden omistamansa teollisuustontin yhdistämistä koskevan kaavamuutoksen ja aluetta koskevan tonttijaon.

31.08.2007 BRP Finland Oy:n ja KOY Rovaniemen Ahjotie 30 välinen vuokrasopimus allekirjoitetaan.

31.08.-28.09.2007 Nova käy neuvotteluita useiden BRP:n hankkeen ostosta kiinnostuneiden koti- ja ulkomaisten kiinteistösijoittajien kanssa. Neuvotteluita käyvät Novan puolesta varatuomari Jukka Ropponen ja kiinteistösijoitusjohtaja Erkki O Auranen. Hankekehitystä johtaa Novan puolesta logistiikka- ja tuotantotiloista vastaava johtaja, MBA Esko Kaasila.

04.10.2007 Kiinteistöjohtaja Erkki Markkola Kuntien Eläkevakuutuksesta ilmoittaa alustavasti Kevan myönteisestä kannasta hankkia BRP:n käyttöön tuleva moottorikelkkatehdaskiinteistö Kevan kiinteistösijoitussalkkuun velattomaan 20 miljoonan euron kauppahintaan. Keva ilmoittaa tarjouksen olevan voimassa 30.11.2007 saakka.

15.10.2007 Nova ilmoittaa saatuaan BRP Finland Oy:n hyväksynnän sijoittajasta,  että se hyväksyy Kevan tekemän ostotarjouksen.

13.12.2007 Kevan hallitus hyväksyy yksimielisesti kiinteistösijoituksen tekemisen BRP:n hankkeeseen kiinteistöyksikön neuvottelemien kaupan ehtojen mukaisesti.

14.01.2008 moottorikelkkatehtaan peruskiven muuraus.

14.01.2008 Nova ilmoittaa sopineensa vanhan kelkkatehtaan (12 000 m2), ostosta BRP Finland Oy:n kanssa. Tehdas on tarkoitus saneerata liikerakennukseksi.

28.01.2008 Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Rovaniemen Ahjotie 30 merkitään kaupparekisteriin

19.02.2008 Rovaniemen kaupunki myy aiemmin BRP Finland Oy:n (Rauno Ruokamo ym) sopimalla tavalla ja hinnalla yksimielisellä päätöksellään 8,4 hehtaarin maa-alan/tontin Keskinäiselle Kiinteistöosakeyhtiö Rovaniemen Ahjotie 30:lle hintaan 596 000 euroa. Kauppakirja allekirjoitetaan.

10.03.2008 Rovaniemen kaupunginhallitus hyväksyy yksimielisesti em. kaupan ja kauppahinnan. Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Rovaniemen Ahjotie 30 ostaa Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:ltä kelkkatehtaan logistiikkakeskuksen 3 miljoonalla eurolla.

05.05.2008 moottorikelkkatehtaan harjannostajaiset.

20.05.2008 Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta päättää yksimielisesti vanhan kelkkatehtaan tehtaan, jossa kaupungin itse omistama tontti, muuttamisesta tilaa vaativan kaupan liikerakennuskortteliksi.

17.06.2008 Rovaniemen kaupunki pyytää Kuntaliitolta lausuntoa Ari Ruotsalaisen ja Lasse Kontiolan esteellisyydestä kaupunginhallituksen kokouksissa 4.6.2007, 6.8.2007 ja 10.3.2008.

23.06.2008 Kuntaliiton lausunto Ari Ruotsalaisen ja Lasse Kontiolan esteellisyydestä esitellään Rovaniemen kaupunginhallitukselle. Kuntaliitto ei näe asiassa esteellisyyttä tai muitakaan ongelmia.

Syyskuu 2008: Nova pyytä Kevan suostumusta sen ja Kevan välisen esisopimuksen siirtämiseksi OKAlle, joka on rakentanut kelkkatehtaan. Siirtoa esitetään Oka Oy:n ehdotuksesta koska Oka Oy halusi turvata saatavansa taloustaantuman alettua.

03.10.2008 Keva antaa suostumuksensa vtj Viherkentän ja kiinteistöjohtaja Markkolan allekirjoittamalla kirjeellä. Nova myy Keskinäinen KOY Rovaniemen Ahjotie 30 osakekannan Okalle ja saa velkojen kuittauksen jälkeen rahaa 290 000 euroa.

Marraskuu 2008: Novan ja BRP:n esisopimus vanhan tehtaan kaupasta puretaan koska Nova ei saa maailmanlaajuisen taloustaantuman alettua rahoitusta ja sijoittajaa hankkeelle. Vanha tehdasrakennus jää BRP:lle ja tontti kaupungille.

01.12.2008 Keva ostaa Keskinäinen KOY Rovaniemen Ahjotie 30:n osakekannan Oka Oy:ltä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Aku Ankka

Taidatpa olla joutunut syntipukiksi, Arto!

Voimia ja oikeutta - vaikka sitä on välillä Suomessa tosi vaikea saada.

Hyvän kesän toivotuksin

Riku

Käyttäjän artsime kuva
Arto Merisalo

Kiitos Riku ja todettava on, että oma tyhmyys oli lähteä ja sekaantua millään tavoin politiikkaan. Sitä laskua nyt maksetaan !

kesäisin terveisin

Artsi

Käyttäjän artsime kuva
Arto Merisalo

Radio Megan uutisoinnista, joka herätti mielenkiintoni. Syyttäjä Toivolan lausumaa:

Rovaniemen kaupunginhallituksessa käsiteltiin kelkkatehtaaseen liittyvää kaava-asiaa ja hyväksyttiin tonttikauppa. Toivola sanoo, että päätökset syntyivät yksimielisesti, joten Ruotsalaisen ei epäillä varsinaisesti vaikuttaneen päätöksiin.

–Kun etujen yhteismäärä on näin suuri, hänen olisi pitänyt jäävätä itsensä.

http://www.radiomega.fi/index.php?mw=nova_group+ke...

Sitä en vain ymmärrä, että miten me Yli-Saunamäen kanssa olisimme tämän voineet tietää tai ymmärtää ??!!

Käyttäjän erkkioa kuva
Erkki O. Auranen

Jotenkin tulee mieleen KMS:n rehellisistä liikemiehistä, jotka jakoivat vaatimattomat 400.000 euroa noin 60 ehdokkalle, mieleen naapurimaassamme menestyneen öljyalan liikemiehen kohtalo, kun yritti vaikuttaa politiikkaan. Suomessahan saa verovapaita jäsenmaksuja kyllä käyttää miljooniakin euroja vuosittain vasemmistopuolueiden tukemiseen ilman pelkoa, että joutuisi syytetyksi tai edes verollepantavaksi.

2007 vaaleissa sosialistit hävisivät ja joutuivat oppositioon. Maahamme saatiin äänestäjien enemmistön valitsema hallitus, joka hoiti asiansa hyvin. Mutta siitä alkoi valtava ajojahti rehellisiä pitkän linjan työllistäviä liikemiehiä kohtaan vain sen takia, että rahoitusmarkkinat sulkeutuivat syyskuussa 2008 totaalisesti ja yksi yrityksistä meni konkurssiin.

Nyt jytkyvoiton saanut Timo Soini petti äänestäjänsä ja jättäytyi neljäksi vuodeksi oppositioon, josta ei saa yhtään uudistusta eli lakialoitetta läpi, saa vain räksyttää, ilman tulosta, kuin kytketty koira haukkuu, muttei muuta voi. Keskustan Mari Kiviniemi petti myös ne äänestäjät, jotka Keskustaa äänestivät, kun julisti heti jäävänsä lainsäädännön ulkopuolelle eli oppositioon, hyläten ne äänestäjät, jotka Keskustaa äänestivät.

Lopputuloksen meillä on kokoomuksen johtama vasemmistohallitus, joka heti vähentää mm puolustusmenoja, niinkuin vasemmisto teki myös 1930-luvulla, katastrofaalisin seurauksin.

Käteen jäi siis KMS:stä vain syytteitä rehellisille liikemiehille, jotka ilmeisesti sosialistisen perinteen mukaan "kokonaisharkintana" tuomitaan, koska julkisuus on heidät jo tuominnut.

Itse läheltä seuranneena voin vakuuttaa, että kaikki lahjonta -ym syytteet ovat täysin keksittyjä. Arto Merisalo pyrki aina maksamaan kaikki laskut ja hoitamaan yritystä osakeyhtiölain mukaisesti. Mitä nyt ehkä hieman liikaa arvosti niitä Bemareita, nekin kyllä välttämättömiä maanlaajuisen liiketoiminnan onnistumiselle.

Käyttäjän moro kuva
Markku Tyry

En minäkään sinua henkilökohtaisesti vihaa.
Minä vihaan vain sitä ilmiötä, joka edellisellä vaalikaudella paljastui Timo Kallin rehellisyysmöläytyksestä,- josta kaikki juontuu.

Toisaalta sanotaan, totuus paljastuu aina tavalla,- tai toisella. Minä tosin, en tuohon usko.

Sanoisinko "Luontoilta"- ohjelman vetäjän Pirkka-Pekka Peteliuksen sanoin eräälle kysyjälle, kun vastaus ei ollut ihan helppo: "miehet tässä riitelevät, eivät asiat", ja kaikki tajusivat, että PPP veti hienon tilannehuumori-vitsin, joka laukaisi tilanteen.

Jos sinut,- tai joku kaverisi- jotka leivättömän ääressä istutte- tuomitaan, toivon, että istutte sen (kovennettuna.)

Mutta, jos oikeus (suomalainen oikeus) tyypilliseen tapaansa ei löydä näyttöä, toivon, että oikeus kerrankin olisi vetänyt oikeasta narusta,- ja syyttömät vapautetaan.

Kuriositeettina: Tänään korkein oikeus päätti yksityisen parkkisakottamisen olevan lainmukaista. Voi ketun- vi..u, sanon minä.

Johan joku (kuka se nyt olikaan) sanoi: "Se mikä ei ole kohtuus, ei voi olla oikeuskaan,"- ja se tässä nyt toteutui.

Olen varma, että päätös on poliittinen,- ja sillä tarkoitan sitä, että korkeimman oikeuden päättävät jäsenet ovat pesunkestäviä kokoomukselaisia.
Tätä saamme siis pitkän kokoomus-valtakauden satona niittää..., päin peetä meneviä oikeuden päätöksiä.

En pidä mahdollisena sellaista, että koko vaalirahakohu,- joka kesti 4- vuotta, eikä ole päättynyt vieläkään- voisi valua kokonaan sormien läpi pois, ilman ensimmäistäkään tuomiota.
Se vaikuttaisi jo ällistyttävältä kansan oikeustajun häpäisemiseltä.

Sinä "Artsi" tiedät, jos joku,- että maassa on hyväveli-järjestelmä.

Ps. Luulisin, että ns. tunnustavana uskovana käyt aikamoista painia sisälläsi. Jos et käy, et ole uskovakaan.

Käyttäjän dzogchen kuva
Lasse Myllypuro

Ihme, että ihmistä vainotaan noinkin vanhoilla tapahtumilla. Kateellisia?

Toimituksen poiminnat